Dortmund [1]-0 Bayern - Paco Alacaer 48'

Don't Miss...