B-1B Afterburner Flyby Oshkosh 2017

Don't Miss...